29 marca, 2021

BECA – Specjalna Komisja ds. Walki z Rakiem

Stworzenie europejskiego programu onkologicznego było jednym z głównych postulatów Koalicji Europejskiej, w tym oczywiście także Polskiego Stronnictwa Ludowego, w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Postulat ten jest przez nas skrupulatnie realizowany. Od początku zabiegaliśmy o powstanie Europejskiego Programu ds. Walki z Rakiem, Programu UE dla zdrowia, ale także Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim. Tę ideę ostatecznie poparło ponad 650 Europarlamentarzystów, co pokazuje, że walka z nowotworami to wspólne wyzwanie dla całej Unii Europejskiej i że podjęcia działań w tym zakresie oczekują nie tylko polscy obywatele, ale obywatele całej Unii. Powstanie Komisji jest również sygnałem na to, że walka z nowotworami stała się jednym z najważniejszych priorytetów w pracach Parlamentu Europejskiego.

Zadaniem Komisji jest przygotowanie strategii działania i rekomendacji w obszarze profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, ich leczenia, a następnie rekonwalescencji. Ma więc być to wytyczenie planu, który w najlepszy i najefektywniejszy sposób odpowie na potrzeby pacjentów i luki w systemie ochrony zdrowia.

Komisja skupia się na wielu bardzo ważnych punktach. Przede wszystkim ma ocenić, w jaki sposób zgodnie z Traktatami UE może włączyć się w walkę z rakiem. Chodzi o to, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy Wspólnota może podjąć konkretne działania i jakie miałyby to być działania, a kiedy może przedstawić rekomendacje dla państw członkowskich. Ważnym zadaniem Komisji będzie też dokonanie oceny możliwości podejmowania przez UE działań służących poprawie przejrzystości cen leczenia w celu zwiększenia przystępności i dostępności leków przeciwnowotworowych, a także unikania niedoborów leków, co wydaje się być poważnym problemem w niektórych państwach członkowskich. Istotna jest też kwestia wsparcia badań naukowych, szczególnie tych badań naukowych, które w wyniku niskiej oczekiwanej rentowności, nie są prowadzone przez przemysł farmaceutyczny. Komisja zajmuje się nie tylko działaniami bezpośrednio związanymi z diagnostyką i leczeniem onkologicznym, ale także takimi, które mogą przyczynić się do ogólnego polepszenia stanu zdrowia i wyeliminować czynniki rakotwórcze z życia obywateli. Chodzi przede wszystkim o środki w zakresie ograniczania użycia tytoniu czy alkoholu, mające na celu zmniejszenie otyłości oraz poprawę nawyków żywieniowych, a także polepszenie jakości powietrza.

Przewodniczącym Komisji został Europoseł polskiej delegacji PO-PSL Bartosz Arłukowicz.

Komisja będzie działać do końca roku 2021, kiedy to przedstawi raport ze swoich prac i wspomniane rekomendacje. Wszystkie jej zalecenia będą następnie przekazane właściwym komisjom stałym Parlamentu.

Więcej na ten temat dowiecie się na stronie komisji:

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/beca/home/highlights