9 kwietnia, 2021

Europejski Plan Walki z Rakiem

Rak to nie wyrok. Takie założenie przyjęła też Unia Europejska i walkę z rakiem uznała za jeden z priorytetów na najbliższe lata.

Rak to nie wyrok. Z rakiem trzeba walczyć, raka da się pokonać. Może brzmi to jak utarty slogan, ja jednak jestem zdania, że jest to też po prostu prawda. Z takiego samego założenia wyszła też Unia Europejska i walkę z rakiem uznała za jeden z priorytetów na najbliższe lata. W tym celu opracowany został „Europejski Plan Walki z Rakiem”, który poznaliśmy na początku lutego tego roku. Jeszcze przed jego publikacją w Parlamencie Europejskim zaczęła działać też specjalna komisja ds. walki rakiem. Innymi słowy, zabraliśmy się ostro do pracy by przekuć wyborcze obietnice w rzeczywistość. 

Plan nakreśla cztery główne obszary działania: profilaktyka, wczesne wykrywanie, diagnozowanie i leczenie oraz poprawa jakości życia pacjentów. Ten pierwszy, długofalowo najważniejszy, skupiać się będzie na eliminowaniu czynników ryzyka. Będą to bardzo szerokie działania, które mają zakorzenić w każdym z nas zdrowy styl życia: zachęcić do regularnej aktywności fizycznej i szerzyć wiedzę o zrównoważonej diecie. W tym filarze znalazł się także cel ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu i, oczywiście, palenia tytoniu. Unia chce, by za 20 lat już tylko nie więcej niż 5% z nas sięgało po zabójczego dymka (choć ja osobiście chciałbym, by było to 0% i to jeszcze szybciej). Ponadto, Unia będzie dążyć do eliminacji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, które także przyczynia się znacząco do rozwoju nowotworów. Drugi filar to wczesne wykrywanie. Tutaj skupiać się będziemy na poprawie dostępu i lepszej jakości diagnostyce. Cel – 90 proc. ludności UE, która kwalifikuje się do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego, będzie miała do nich dostęp. W obszarze diagnozowania i leczenia będziemy walczyć z tak ważnym problemem, o którym pisałem w poprzednim felietonie, jakim jest równy dostęp do lekarzy i leków. Unia chce wspierać państwa członkowskie w tworzeniu kompleksowych ośrodków onkologicznych i połączyć je w nową europejską sieć. W ostatnim, czwartym obszarze skupiać się będziemy na kompleksowym wspieraniu pacjentów onkologicznych i osób wyleczonych, poprzez rehabilitację, wspieranie integracji społecznej czy powrót do pracy. 

W całym planie szczególna uwaga poświęcona też zostanie dzieciom, których rak również niestety nie omija. Specjalna inicjatywa przewodnia będzie miała na celu zapewnienie, aby dzieci miały dostęp do szybkich i optymalnych metod wykrywania, diagnozy, leczenia i opieki. Bardzo mnie to cieszy, bo to jedna z tych kwestii, która była najważniejsza dla mnie i moich koleżanek i kolegów delegacji PO-PSL. 

Jak widać, jest to długofalowa i szeroko zakrojona strategia. Należy jednak zaznaczyć, że inicjatywa Unii Europejskiej w tym zakresie będzie tworzyć jedynie swego rodzaju parasol nad działaniami, które wciąż leżą w gestii państw członkowskich, gdyż na ten moment polityka zdrowotna stanowi ich kompetencję i Unia ma tutaj ograniczone pole działania. Powoli to się jednak zmienia. Europejski Plan Walki z Rakiem ma być pierwszym krokiem milowym w tworzeniu Europejskiej Unii Zdrowotnej. Ja szczerze popieram tą inicjatywę, jestem bowiem przekonany, że to właśnie zdrowie, powinno być jednym z filarów współpracy unijnej. Sądzę, że dziś, w dobie pandemii, odczuwamy to jak nigdy wcześniej, dlatego tym bardziej zobowiązuję się pracować w Parlamencie Europejskim nad koncepcją wprowadzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej. . Unia Europejska to bowiem projekt otwarty, który ciągle się zmienia i ewoluuje. I choć uważam, że nie w każdym obszarze potrzebujemy więcej integracji, to są takie sprawy, w których wspólne działanie może przynieść lepsze efekty, gdyż razem będziemy po prostu silniejsi i skuteczniejsi. Zdrowie bez wątpienia jest jednym z nich.