Dlaczego potrzebujemy wspólnego Europejskiego Planu Walki z Rakiem

W 2020 r. w Unii Europejskiej u 2,7 mln osób wykryto raka, a kolejnych 1,3 mln osób, w tym ponad 2 tys. młodych ludzi, zmarło na raka. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, rak już w 2035 roku może stać się główną przyczyną zgonów w Unii Europejskiej.
Nie musi tak jednak być! Szacuje się, że ok. 40% przypadków zachorowań na raka można zapobiec dzięki skutecznym strategiom profilaktyki onkologicznej.

Problemem są także nierówności w dostępie do tych badań, które występują między państwami członkowskimi.
Liczba poddanych badaniom osób zagrożonych chorobą różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Waha się ona:
-od 6 do 90 proc. w przypadku raka piersi
-od 25 do 80 proc. w przypadku raka szyjki macicy.

Różnice we wskaźniku przeżyć po leczeniu raka piersi między poszczególnymi krajami wynoszą 20 proc., a wskaźnik 5-letnich przeżyć w przypadku raka jelita grubego waha się od 49 proc. do 68 proc.

Unia Europejska chce to zmienić. Każdy człowiek, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinien mieć takie samo prawo do wysokiej jakości opieki, diagnostyki i leczenia, taki sam dostęp do leków i takie same nadzieje na przeżycie. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła Europejski Plan Walki z Rakiem a w Parlamencie Europejskim działa w tym obszarze specjalna speckomisja. Razem pokonajMY raka.