21 czerwca, 2018

Nathalie Moll

„Europa rozpoczyna nową erę w opiece nad chorymi na raka.”