7 kwietnia, 2021

Stella Kyriakides

„Choroby nowotworowe to obszar, w którym obywatele UE oczekują od nas zdecydowanych działań. Europa, która mierzy wyżej, to Europa słuchająca swoich obywateli i dbająca o ich dobro.
Taki jest właśnie cel europejskiego planu walki z rakiem: dokonanie zmian korzystnych dla obywateli, pacjentów i systemów opieki zdrowotnej w Europie. Sukces tego planu będzie zależał od pełnego zaangażowania obywateli, pacjentów chorych na raka, zainteresowanych stron i podmiotów na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Zachęcam wszystkich do udziału w realizacji tego planu, tak aby stał się on możliwie jak najbardziej ambitny i skuteczny. Razem możemy wiele zmienić.”